top of page

Rettigheder og ansvar

Sponsor skal betale sponsoratet i henhold til fakturafrist angivet i kontrakt og faktura.

Sponsor skal levere sit logo ved fremsendelse på mail til peter@konggaard.dk.

Team BU&S har ret til at bestemme placering af og størrelse på sponsors logo.

 

Force Majeure og uforudsete hændelser

Parterne er enige om, at Team BU&S ikke er ansvarlig for manglende opfyldelse af dennes forpligtelser i medfør af kontraktens aftale, hvis det skyldes udefrakommende begivenheder udenfor Team BU&S´s rimelige kontrol. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, dårligt vejr under årets cykeltur, udbrud af pandemi, trafik forstyrrelser i form af flystrejke, uvejr eller andre uforudsete forhold.

 

Aftalen er gældende for Team BU&S – Frankrig-Belgien, 24-31. august 2024. Såfremt turen ikke kan gennemføres pga. udefrakommende hændelser, skal Team BU&S gøre sit yderste for at arrangere en passende, anden tur. I den situation er sponsor indforstået med, at sponsor ikke har krav på erstatning eller anden godtgørelse.

Ved aflysning vil der være mulighed for fuld refusion.

 

Gyldighedsperiode

Aftalen er gyldig for sæsonen 2024.

bottom of page