BORNHOLM

Hanne-Jytte.jpg

Team Børn, Unge & Sorg Bornholm, elsker at cykle. At vi så samtidig kan gøre en forskel for sorgramte børn og unge gør det fuldendt.

 

Vi gør rigtig mange ting sammen, vi træner sammen, hygger sammen, og ikke mindst bor vi sammen i hele uge 35. Derfor gør vi meget ud af det sociale. Det er altafgørende for, at ugen bliver unik for alle. 

Kunne du tænke dig at opleve os og måske blive en del af vore fællesskab, så kom gerne forbi, når vi træner, så du kan prøve om det er noget for dig.

bus-logo.png

Børn, Unge & Sorg er en del af Det Nationale Sorgcenter, 
der tilbyder gratis rådgivning og specialiseret psykologhjælp til børn og unge under 28 år, der oplever alvorlig sygdom eller dødsfald i deres nærmeste familie.

 

Sorgterapien er baseret på forskning og mange års praktiske erfaring. Udover behandling arbejder Det Nationale Sorgcenter med kompetenceudvikling af fagprofessionelle samt med indsamling af viden og forskning på sorgområdet. Det Nationale Sorgcenter har desuden tilknyttet en række frivillige, som selv har mistet en nærtstående. 

TBUS_Logo_Negativ_web.png

KONTAKT
TEAM BØRN, UNGE & SORG
Tlf: 2245 4990

 

Email: info@team-bus.dk
www.team-bus.dk

 

CVR-nr.: 25 30 08 23
EAN: 5790001968014

TEAM BØRN, UNGE & SORG ER EN DEL AF DET NATIONALE SORGCENTER

TEAM BØRN, UNGE & SORG
STØTTER OP OM FN’S VERDENSMÅL

11.gif
17.gif
3.gif

Som sponsor for team børn, unge & sorg bidrager din virksomhed til FN's Verdensmål. I er med til at styrke den mentale sundhed og trivsel blandt børn og unge og fremme lysten til at dyrke motion og leve en sund livsstil.